Patricia s.r.o.

Vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 41252

TERRONSKÁ 54, Praha 6

IČ : 64575136 

Telefonní číslo

+420 233 321 689 

+420 602 357 377 

E-mail

Návštěva v kanceláři po teflefonicé domluvě.

Řídíme se nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR(General Data Protection Regulation) platném od 25.5.2018